Meruňky, stromek meruňka
Strom meruňka a její meruňky

Meruňka strom. Prodej sazenic meruněk na podnožích myrobalán, Ishtara, St. Julien, Wagenheimova, Wako a Myro-29C.

Ovocné stromky na těchto podnožích, mají specifické vlastnosti. Nejvíce vzrůstné jsou na myrobalánových podnožích, nejmenší vzrůst je na podnoži Pixy.

V nabídce máme samosprašné odrůdy meruněk, odrůdy odolné na mráz v květu a stromky, které odolají zimním mrazům ve dřevě.

Strom meruňka vyžaduje chráněné stanoviště

Dobře jí vyhovuje chráněné slunné místo. Půda pro meruňku by neměla být příliš těžká a nepropustná, ale také ne příliš suchá. Avšak těžké zamokřené pozemky většinou způsobí brzký úhyn stromu na mrtvici. Výhodou je výsadba v místě chráněném zdí, ale půda zde musí být dostatečně hluboká. Je-li koruna stromu navíc chráněná před deštěm, např. stříškou, projeví se to pozitivně na zdraví rostliny a na výnosech.

Tipy na správnou péči o stromky meruněk

Aby meruňka přinášela šťavnaté plody výborné chuti, dopřejte jí každý rok koncem zimy nebo počátkem jara plnohodnotné hnojivo. Po pohnojení se doporučuje půdu kolem stromu mulčovat, avšak ne až zcela ke kmínku, aby nepropukla hniloba. V době sucha na jaře a v létě meruňky potřebují dostatečnou zálivku, zejména pokud stromy rostou u zdi domu, neboť tam se dostane deště méně a půda často prosychá až do spodních vrstev.

Úrodnost nebývá tak vysoká jako u broskvoní. Pokud přesto strom nasadí příliš mnoho plodů, musejí být některé z nich protrhány. Nejlepší dobou je pro to čas, kdy jsou plody asi ve velikosti lískových oříšků. Zde postačuje ponechat jeden plod každých 8 až 10 cm. Tak bude minimalizováno i nebezpečí lámání větví.

Kvetoucí strom meruňky
Kvetoucí meruňka

Správný řez stromů meruněk

Meruňka má řez je velmi podobný řezu broskvoní. Po jarní výsadbě se hlavní výhon zkrátí asi na výšku 40 cm nad povrchem půdy nad dvěma dobře viditelnými pupeny. V létě se z vyvinutých výhonů ponechají dva protilehlé, ostatní se zcela odstraní přímo u kmínku.

V dalším roce v zimě se oba hlavní výhony zkrátí asi na 50 cm a připevní se v téměř vodorovné poloze. Stejně tak o rok později se z výhonů na obou hlavních větvích ponechají 4 až 5 nejsilnějších a menší postranní větvičky se odstraní. Další rok na jaře se hlavní výhony zakracují asi o 1/3, v létě pak můžete vybrat a zakrátit další výhonky, které budou tvořit dodatečné plodné dřevo. Ostatní menší postranní větvičky mohou být ponechány celé, ale prosvětleny v odstupech alespoň 10 až 15 cm, aby plody měly dostatek slunce k vyzrávání.

Sklizeň meruněk

Meruňky se nenechávají zaležet, nejlépe chutnají, pokud se nechají plně vyzrát přímo na stromě. Správný čas ke sklizni poznáte podle toho, že plody se zbarví sytě do oranžovo žluté a na omak jsou měkké. Protože plody dozrávají postupně, musejí být probírány každá dva až tři dny.

Na chladném místě (ale ne méně než 3 °C) můžete skladovat meruňky asi dva týdny. Plody se dají také sušit, zavařit nebo z nich můžete uvařit výtečnou meruňkovou marmeládu. 

Možné problémy při pěstování

U stromů dochází příležitostně k takzvané mrtvici - strom během krátké doby odejde, aniž by bylo možno zjistit vlastní důvod. Pravděpodobně se jedná o houbové onemocnění, pravá příčina však není známa. Kromě toho mohou meruňky trpět na Šárku nebo moniliózu. Nejčastějšími škůdci jsou mšice, zrající plody bývají často naklovávány ptáky nebo napadány vosami, proti čemuž lze chránit sítí.

Potřebují meruňky opylovače?

Mnoho odrůd meruněk (např. Soledano) je samosprašných, takže není nutné mít druhý strom k opylení. Některé jiné, jako např. Goldrich a Hargrand, jsou závislé na jiných opylovačích.